Btw

UPDATE: Verlaagd btw-tarief afbraak en heropbouw 6% met 1 jaar verlengd.

Ruben Deferm
11 mei 2022
De federale regering heeft beslist het verlaagde btw-tarief van 6% op de afbraak en heropbouw van gezinswoningen te verlengen tot eind 2023. Dit komt voort uit de beslissingen binnen het energieakkoord in het kader van de uitgestelde kernuitstap. Een goede zaak voor wie zijn privéwoning energiezuiniger aan het maken was of hier nog mee wil starten. Ontdek in deze blog waar het om draait.

Wie komt er in aanmerking?

De afbraak en heropbouw voor de enige en eigen gezinswoningen kon, tot enkele jaren geleden, enkel in 32 stedelijke gebieden tegen het verlaagd btw-tarief. Sinds 2021 werd deze gunst verruimd tot het hele land. Wie niet tot deze 32 stedelijke gebieden behoort en toch wil genieten van deze versoepeling, zal aan een reeks verfijnde voorwaarden moeten voldoen:
  • er moet sprake zijn van de afbraak van een gebouw én de heropbouw van een woning. De functie van het afgebroken gebouw hoeft geen woning te zijn geweest.
  • het afbreken en heropbouwen moet gebeuren door dezelfde persoon. Dit kan een bouwpromotor zijn of als particulier.
  • het kadastraal perceel van de heropgebouwde woning mag niet wijzigen ten op zichtte van het gesloopte gebouw.
  • het is verplicht uw domicilie te vestigen in de heropgebouwde woning.
    • dit mag daar bovenop uw enige woning zijn die hoofdzakelijk wordt gebruikt als hoofdverblijfplaats.
    • wie geen 5 jaar aan deze voorwaarde voldoet, zal een deel van zijn genoten voordeel moeten terugbetalen
  • de totale bewoonbare oppervlakte van de heropgebouwde woning mag niet meer zijn dan 200 m2. Dit geldt ook voor appartementen.

Hoelang kan je nog genieten van dit verlaagd tarief?

De versoepeling waarbij het hele land gebruik mag maken van de verlaagde 6% zou eind dit jaar aflopen. Afbraakprojecten neem vaak meerdere jaren in beslag. Het beëindigen van deze regeling zou heel wat omslachtige berekeningen met zich meebrengen. Met het oog op het energieakkoord besliste de federale regering dan ook om het verlaagde btw-tarief met 1 jaar te verlengen. Dit laat afbraak en heropbouw projecten toe om tot 31 december 2023 het energieverbruik in gezinswoningen sterk te reduceren aan een verlaagd tarief. Dat is op zijn beurt dan weer goed voor jouw portefeuille.

Wacht niet tot eind 2023

Weet dat de wetgeving is onderworpen aan een antimisbruikbepaling. Indien je jouw omgevingsvergunning aanvraagt na 1 juli 2023, zal de btw-verlaging zich beperken tot 25% van het totale bedrag. Op deze manier wordt vermeden dat je op het einde van 2023 nog een heel wat voorschotfacturen aanvraagt, om van de verlaagde 6% gebruik te kunnen maken. Zorg er dus altijd voor dat het gefactureerde bedrag in 2023 overeenkomt met de uitgevoerde handelingen in 2023. Enkel deze bedragen zullen in aanmerking komen voor het verlaagd btw-tarief.
Naast de verlenging van het lagere btw-tarief besliste de federale regering ook om de btw voor warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen voor nieuwbouwprojecten tot 2023 te verlengen naar 6%. Dat kan je lezen in deze blog.
Stap naar jouw PIA kantoor in de buurt en bekijk met onze btw-expert of jouw afbraak- en heropbouwproject voldoet aan alle voorwaarden. Zo ben je 100% zeker van 6% btw.

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons