Accountancy

Openbare laadpalen voor jouw bedrijf: hoe voordelig zijn ze?

Ruben Deferm
13 juni 2022
Je wil met jouw bedrijf zo (fiscaal)voordelig mogelijk laadpalen plaatsen. Maar dan krijg je snel te horen: “Dan moeten ze wel publiek toegankelijk zijn.” Wat houdt dat nu juist in, publiek toegankelijke laadpalen?  In deze blog lichten we verschillende aspecten en mogelijke struikelblokken toe. Hoeveel voordeel kan je doen, aan welke regels moet je beantwoorden en kan iedereen zomaar opladen aan jouw laadstation?

Publiek toegankelijke en intelligente laadstations

Elke onderneming die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeert in laadpalen, kan genieten van een verhoogde kostenaftrek. Belangrijke toevoeging: de laadpaal moet publiek toegankelijk zijn en het moet gaan om een intelligent laadstation.
Deze regelgeving is van toepassing voor zowel eenmanszaken als vennootschappen. Ze is daarnaast ook verbonden aan enkele strenge voorwaarden. Wij lijsten ze voor je op:
 • het laadstation moet in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand zijn gebracht.
 • de voorziene laadinfrastructuur moet over minstens 5 belastbare tijdsperken lineair afgeschreven worden.
 • het laadstation moet publiek toegankelijk zijn. De definitie hiervoor luidt: “Een laadstation wordt als publiek toegankelijk beschouwd, wanneer het ten minste gedurende de gangbare openingstijden, dan wel sluitingstijden van de onderneming vrij toegankelijk is voor elke derde.”
 • een geschrapte voorwaarde is de aanmelding van jouw laadstation bij de FOD Financiën. Dit is niet langer nodig.
 • het moet gaan om een intelligent laadstation. Dat houdt in dat het digitaal gekoppeld moet worden met een beheersysteem. Dit moet in staat zijn de laadtijd en het laadvermogen van het laadstation uit te sturen. Daarnaast moet het meldingen over het effectieve laadvermogen en statusmeldingen kunnen terugsturen.
 • het gaat altijd om vaste laadstations, geen laadkabels.

Verhoogde kostenaftrek voor jouw bedrijf

Voldoet jouw laadinfrastructuur aan bovenstaande voorwaarden? Dan wordt jouw afschrijving verhoogd tot:
 • 200% voor wie  investeert tussen 1 september 2021 en 31 december 2022. Deze termijn wordt mogelijks verlengd tot 31 maart 2023, door de vele vertragingen en lange leveringstermijnen.
 • 150% voor wie  investeert tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024
Het voordeel wordt altijd verleend onder de vorm van een verhoogde aftrek, voor de afschrijving van jouw laadstations. De aanschafwaarde van jouw laadstation omvat ook de bijkomende kosten, die samen met jouw laadstation worden afgeschreven. ‘Bijkomende kosten’ wordt hier ruim geïnterpreteerd. Het gaat om:
 • vervoerskosten;
 • installatiekosten (kosten van de plaatsing, montage, aansluiting op een energiebron, …);
 • expertise;
 • kosten voor bijkomende studies;
 • kosten die nodig zijn om de werking van laadstations te garanderen. Denk hier aan de aanschaf en installatie van een elektriciteitscabine.
Kosten voor de aanschaffing en plaatsing van een huisbatterij komen niet in aanmerking.

Wanneer begint het afschrijven van jouw laadstation?

De verhoogde afschrijvingen worden verleend vanaf het aanslagjaar, verbonden met het belastbaar tijdperk, waarin het laadstation operationeel en bovenal publiek toegankelijk is. De belastingplichtige kan ervoor kiezen zijn afschrijven pas te starten als de investering volledig is uitgevoerd. Hierbij moet het laadstation in kwestie wel voldoen aan alle benoemde voorwaarden. De verhoogde aftrek blijft gelden op de daaropvolgende aanslagjaren, maar dit is enkel het geval als je blijft voldoen aan de voorwaarde van ‘publieke toegankelijkheid’ binnen het belastbaar tijdperk.
Je kan ervoor kiezen deze voorwaarde in te trekken en jouw laadstation niet meer open te stellen voor het publiek. Tijdens dit belastbaar tijdperk kan je geen aanspraak meer maken op de verhoogde aftrek.
Beslis je in een later belastbaar tijdperk opnieuw voor publieke toegankelijkheid? Dan maakt jouw onderneming opnieuw aanspraak op de verhoogde aftrek. Een blijvend voorwaarde is dat het laadstation gedurende het hele tijdperk publiek toegankelijk moet zijn.

Hoe wordt het elektriciteitsverbruik (van derden) verrekend?

Het verrekenen van de stroomkosten wordt per laadpaal en leverancier anders geregeld. Wij proberen je toch een algemeen overzicht te geven.
Gezien een openbare laadpaal werkt met een intelligent beheersysteem, worden gemaakte kosten automatisch verrekend en bijgehouden. Ook het instellen van een tarief voor ‘gastgebuikers’ kan heel makkelijk. Daarover later meer.
Met behulp van de gekende laadpas kunnen derden hun wagen aan jouw laadstation opladen. Jouw gekozen stroomaanbieder verrekent de kosten met de laadpasaanbieder. De verdiensten worden dan vervolgens met een creditfactuur uitbetaald. Indien het beheersysteem de laadpas van een medewerker herkent, wordt dit onmiddellijk aan jouw bedrijf gefactureerd.

Hoe ‘bescherm’ je jouw publieke laadplek op jouw bedrijf?

Kan iedereen zomaar opladen aan jouw publieke laadpaal? Het antwoord is: ja.
Zijn er manieren waarop je dit kan “ontmoedigen”? Ook hier is het antwoord ja.
Ondertussen ken je de definitie van een publieke laadpaal. Jouw laadstation moet tijdens de gangbare werkuren toegankelijk zijn voor derden. Dit betekent in se, dat iedereen kan parkeren en gebruik kan maken van de openbare laadpaal op de parking van jouw bedrijf. Dat wil niet zeggen dat de voorwaarden voor derden dezelfde moeten zijn als die voor jouw medewerkers.
We lichten de 2 bekendste methodes toe, om het blijvend parkeren op een laadplek te beperken.

Een hoger tarief per gebruikte kWh voor derden

Wie een publieke laadpaal plaatst, moet ervoor zorgen dat dit laadstation intelligent is. Dit heeft verschillende redenen. Een eerste is het herkennen van verschillende abonnementen en laadpassen. Op deze manier kan  het tarief per gebruikte kWh per laadpas bepaald worden.
Een veel gebruikte methode is een verhoogd tarief voor laadpassen die niet in het medewerkerssysteem Zitten. Gastgebruikers zullen op die manier dikwijls aan een twee- tot driemaal hoger tarief opladen i vergelijking met het tarief voor vaste medewerkers van het bedrijf.

Werken met een rotatietarief

Een andere methode is het rotatietarief. Dit heeft als doel om de wagen die op de parkeerplek staat, aan te sporen om zich te verplaatsen bij een volle accu. Opnieuw wordt hier een beroep gedaan op het intelligent beheersysteem. Vanaf het moment dat de wagen volledig is opgeladen -en dus geen stroom meer nodig heeft-, kan er een extra kost worden aangerekend. Dit bedraagt meestal 1 eurocent per minuut. De bestuurder krijgt via de app, een melding dat zijn accu vol is en wordt gevraagd de auto te verplaatsen. Doet hij dat niet? Dan start het rotatietarief.

Laadpaalklevers worden strenger aangepakt

Hoewel er al verschillende maatregelen zoals hierboven bestaan, wordt er nog gretig gebruik gemaakt van openbare laadpalen. Niet op de positieve manier, maar als parkeerplek voor elektrische wagens. Het komt namelijk een stuk voordeliger uit om jouw wagen 14 dagen op een laadplek te laten staan aan het rotatietarief, dan een betalende parking. Dat is een struikelblok waar nog veel bedrijven over vielen. De overheid heeft daar nu verandering in gebracht.
Vanaf 1 september is het verplicht om jouw wagen effectief op te laden als je op een parkeerplek staat met een laadpaal. Een bestuurder mag vrij parkeren aan een openbaar laadstation, zolang zijn wagen oplaadt. Vanaf het moment dat de accu vol is en de wagen niet langer oplaadt, moet de bestuurder de wagen verplaatsen. Doet hij dit niet? Dan riskeert hij een boete van € 95 (per dag!). Deze maatregel is ingeroepen om zowel bedrijven met openbare laadpalen als openbare laadstations in steden en gemeenten te ontlasten van de gekende laadpaalklevers. 
Nu rest enkel nog de vraag: hoeveel tijd heeft de bestuurder om zijn wagen te verplaatsen, vanaf de accu van zijn wagen vol zit? Dat is een nieuwe grijze zone waar wij nog heel veel discussie rond verwachten.

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons