CFO-as-a-service

Heel wat ondernemingen hebben niet meteen nood aan een fulltime Chief Financial Officer, maar kunnen op strategische momenten wel wat financiële versterking gebruiken. Met onze flexibele CFO-as-a-service en Controllingdiensten staat een PIA-expert voor een bepaalde periode ter beschikking van jouw bedrijf om je financieel team te versterken of uit te bouwen tot een businesspartner die je hele onderneming ondersteunt. 

Zo helpen we je ook om realistische (cash)forecasts te maken en gericht naar de toekomst te kijken zonder dat je een fulltime CFO in dienst moet nemen.

CFO-diensten op aanvraag, wanneer jij ze nodig hebt.

Afhankelijk van de grootte en complexiteit van je onderneming en projecten stelt één van onze financiële experts zich gedurende een aantal uren of dagen per maand ter beschikking als chief financial officer of controller. In die tijd ondersteunt hij of zij je bijvoorbeeld met het opstellen van rapportering, het maken van budgetten, kostprijscalculaties, het consolideren én controleren van de cijfers. Zo helpen we u om financiële cijfers om te zetten in strategische inzichten voor het management en de aandeelhouders. Daarbij zetten we maximaal in op automatisatie via intelligente tools, waardoor de expert ter plaatse zijn of haar tijd nog efficiënter kan inzetten om adviezen te formuleren op maat van jouw onderneming.
Wij begeleiden je projectmatig of op doorlopende basis, afhankelijk van jouw specifieke noden. Ook een abonnementsformule is mogelijk.

Op deze vragen kunnen onze CFO’s ad interim antwoord bieden.

  • Ik leid mijn bedrijf vanuit een buikgevoel, maar wil meer vanuit de cijfers sturen.
  • Ik heb te weinig zicht op mijn marges per afdeling/klant/ project/ medewerker/...
  • Ik steek elke maand veel tijd in het maken van uitgebreide excel rapporteringen.
  • Ik wil toekomstige kosten en pieken of dalen in de aanwezige cash beheersen via budgettering en (cash) forecasting.
  • Ik wil mijn cijfers op geconsolideerde basis kunnen zien.
  • Ik heb nood aan een controller of iemand die mijn financiële afdeling naar een hoger niveau brengt.

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons