Expertise

Adviseur van persoonlijke en algemene holdings

In een aantal gevallen kan het interessant zijn om als ondernemer een holding op te richten.  Sommigen denken bij het woord “holding” automatisch aan grote bedrijven met een ingewikkelde juridische structuur. Maar niets is minder waar. Een holding is een fiscaalvriendelijke rechtsvorm, die helpt bij risicospreiding en bestuurlijke duidelijkheid biedt. Dat zijn troeven waar je ook als kmo-ondernemer je voordeel mee kan doen. De kantoren van PIA Group doen de boekhouding voor heel wat persoonlijke en algemene holdings. We bekijken graag of deze rechtsvorm interessant voor je is.

Wat is een holding?

Een holding, ook wel een controlemaatschappij of concern genoemd, is een vennootschap die in principe zelf geen commerciële activiteiten uitvoert. Ze is de moedermaatschappij van een of meerdere onderliggende werkvennootschappen.  Daardoor heeft een holding ook niet echt een omzet. De enige inkomsten komen uit dividenden die ze ontvangt uit haar participaties in de onderliggende werkvennootschappen, of uit opbrengsten wanneer ze die participaties verkoopt.  Een holding kan gelijk welke vennootschapsvorm aannemen. De PIA-adviseurs bekijken met jou of je best voor een nv, bv of nog een andere vorm gaat.

Fiscaalvriendelijk.

Een belangrijke reden om een holding op te richten is het fiscaalvriendelijke karakter. Een holdingstructuur is interessant om fiscaal voordelig winsten uit je werkvennootschap te halen. Het belastingtarief is even hoog als voor andere vennootschappen. Maar een holding is tot 100% vrijgesteld op dividenden dankzij de DBI-aftrek (Definitief Belaste Inkomsten) als je participatie minstens 10% of 2.500.000 EUR bedraagt. Men gaat er dan van uit dat de winsten al belast werden in je onderliggende werkvennootschap. Dankzij de DBI-aftrek hoef je niet voor een tweede keer belasting te betalen. Een holding is dan ook de geknipte bedrijfsvorm om belastingen uit te stellen tot het moment dat je het geld effectief aan jezelf wil uitkeren. We hoeven je niet te vertellen dat de fiscus het realiseren van interne meerwaarde binnen persoonlijke en algemene holdings met argusogen bekijkt. De fiscale adviseurs van PIA Group begeleiden je bij het nemen van de juiste beslissingen.

Meer ruimte om te investeren.

Het fiscaalvriendelijke karakter van de holding heeft overigens niet alleen een gunstig effect op je belastingbrief. Omdat je binnen je moedermaatschappij over meer geld kan beschikken, creëer je als ondernemer ook meer ruimte voor investeringen. Je kan bijvoorbeeld meer of grotere participaties aankopen. Ook interne kapitaalsondersteuning van je werkvennootschappen, bijvoorbeeld in de vorm van intragroepleningen, behoort tot de mogelijkheden.  Het grote voordeel hiervan is dat je geen rente betaalt aan de bank, maar aan de holding. De opbrengst daarvan kan je op termijn aan jezelf en/of de aandeelhouders uitkeren als dividend. De PIA-adviseurs denken graag met je mee hoe je de financiële middelen binnen je holding het best inzet.

Duidelijkheid.

Een holding schept ook duidelijkheid als je als ondernemer meerdere vennootschappen hebt. Het bestuur van de holding treedt op als bestuurder voor alle vennootschappen die het concern controleert of de holding bestuurt zelf.

Risicospreiding.

Een holding is ook de ideale structuur om je risico’s te spreiden door er geld, bedrijfsgebouwen of andere waardevolle zaken, zoals patenten in onder te brengen. Als een werkvennootschap onverhoopt in de problemen komt, geniet je van extra bescherming. Je schuldeisers kunnen zich enkel verhalen op het vermogen van je werkmaatschappij. Met een holding stel je je vermogen dus veilig.

Opgelet met holdings voor successieplanning.

Daarnaast is een holding nuttig bij het fiscaal gunstig plannen van erfopvolging en successie. Maar pas hiermee op. Als de fiscus van mening is dat je de holding enkel en alleen hebt opgericht om fiscaal voordeel te behalen, mag ze de anti-rechtsmisbruikbepaling inroepen. Je holdingstructuur wordt dan verworpen. Met alle gevolgen van dien. De PIA-adviseurs bekijken samen met jou of een holdingstructuur in jouw situatie een goed idee is.

Onze kantoren

Ontdek alle kantoren

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons