Expertise

Accountancy en advisory voor de landbouw

Of je nu landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer bent, de wetgeving en de regels voor de agrarische sector zijn bijzonder complex. Voor je boekhouding heb je dus nood aan een specialist. PIA Group heeft verschillende kantoren in landbouwstreken. We hebben dus heel wat kennis en ervaring in accountancy en advisory voor de landbouwsector opgebouwd. Zoek je een partner voor je boekhouding, wil je financiële raad of heb subsidiebegeleiding nodig? Onze landbouwexperts staan voor je klaar.

Boekhouders, gespecialiseerd in landbouw.

De specifieke regelgeving voor de landbouw vraagt een specifieke aanpak van je boekhouding. Voor btw kan je bijvoorbeeld kiezen voor het btw-landbouwforfait. Je bent dan geen btw verschuldigd. Maar dat betekent ook dat je geen btw kan aftrekken. Dat kan nadelig zijn, bijvoorbeeld als je investeringen moet doen. Een grondige analyse van je landbouwbedrijf en zijn activiteiten is dus cruciaal om te kijken wat voor jou de beste manier is om je boekhouding te voeren. Reken daarvoor op je PIA-kantoor.

Voor elke landbouwsector.

Rundveehouderij, melkbedrijven, varkensboerderijen, akkerbouw, fruitteelt, groententeelt, boomkwekerijen: elke geleding van de landbouwsector heeft zijn uitdagingen. Dan is het goed om een boekhouder, accountant of adviseur te hebben die tot op sectorniveau begrip heeft van de marktprijzen, de conjunctuur waarin je actief bent en je kostenstructuur.
Door hun jarenlange ervaring met de agrarische sector kunnen onze boekhouders en accountants als een landbouwer met je meedenken. Dankzij hun kennis krijg je een beter inzicht in je cijfers zodat je de juiste beslissingen kan nemen om je rendabiliteit te verhogen.

Investeringen, subsidies en overnames.

Als landbouwer investeer je doorgaans ook heel wat in innovatie. Landbouwbedrijven moeten immers aan heel wat nieuwe normen voldoen, zoals klimaatdoelstellingen of milieuwetten. Dat vraagt investeringen in technologie en andere middelen om de productie te verduurzamen. Je PIA-kantoor zoekt voor jou mee uit op welke investerings- en milieusubsidies je landbouwbedrijf recht heeft. Verder helpen we je ook bij de onderhandelingen met de banken voor de financiering. Die investeringsbegeleiding doen we ook als je als jonge landbouwer een landbouwbedrijf wil overnemen.

Bedrijfseconomische boekhouding.

De landbouwsector is een branche die op korte termijn ook heel gevoelig is voor crisissen. Een ondermaatse oogst door de gevolgen van de klimaatverandering, economische schokken zoals de energiecrisis, verschuivingen in de handelsrelaties van ons land (de brexit…): ze hebben een onmiddellijke impact op je landbouwbedrijf. Dat vraagt van jou als bedrijfsleider onmiddellijke actie. Daarom heb je ook een bedrijfseconomische boekhouding nodig. Je PIA-kantoor helpt je met advies voor je ondernemersstrategie en analyses van de financiële stand van zaken van je landbouwbedrijf.

Onze kantoren

Ontdek alle kantoren

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons