Budgettering

Het budget van je onderneming is de financiële vertaalslag van de strategie en het businessplan. Budgetteren kan je helpen om de beoogde bedrijfsdoelstellingen te behalen.

Inzicht krijgen in je budget biedt ook een antwoord op financiële vraagstukken over onder meer de haalbaarheid van de omzet, of een nieuwe investering mogelijk is en hoeveel je nodig hebt om rond te komen.

Hoe vertalen de resultaten van uw onderneming zich in cash op uw rekening. Hoe is uw cashflow opgebouwd en wat kan je daaruit leren?

Gelukkig hoef je deze vragen niet alleen te beantwoorden. Geef jezelf gemoedsrust en laat je budgettering over aan de adviseurs van AccountingTeam. Zij zorgen voor nauwkeurige cijfers en precieze berekeningen bij elke stap van ondernemen.

Reken op AccountingTeam voor onder meer:

 • Nauwkeurig budgetbeheer en cashplanning
 • Waardebepaling van aandelen en handelsfondsen
 • Voorbereiding van kredietdossiers
 • Voorbereiding van subsidiedossiers
 • Financieel plan
 • Investeringsplan
 • Financieringsplan
 • Exploitatieplanning
 • Liquiditeitsplanning
 • Persoonlijke planning
 • Kostprijsberekening en nacalculatie
 • Haalbaarheidsstudies
Meer weten? We helpen je graag verder.

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons