Coaching van de ondernemer

Als ondernemer heb je soms nood aan een klankbord. Dat begrijpen we bij Boekhouding & Bedrijfsconsult maar al te goed. Daarom kan je naast onze accountancy- en advisorydiensten ook genieten van een coaching op maat.

Wat kan je van onze coaching verwachten?
 • Cost Accounting en budgetteringssystemen
 • Rapporteringssystemen (packages, eigen ontwikkelingen, ….)
 • Opmaken financieel- en businessplan
 • Opmaken en evaluatie van budgetten
 • Haalbaarheidsstudie voor belangrijke investeringen
 • Presentatie en evaluatie van de resultaten naar directie en aandeelhouders met aanbevelingen
 • Balanced scorecards , strategische planning
 • Opstellen van vergelijkende analyses, boordtabellen en KPI’s
 • Waardebepaling van bedrijven
 • Bijstand bij onderhandelingen met potentiële kopers en verkopers
 • Begeleiden van fusies en overnames
 • Advies inzake de financieringspolitiek

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons