Juridisch

Aanpassing doelgroepvermindering: een eerste aanwerving wordt duurder.

Ruben Deferm
16 februari 2022
Uw eerste werknemer aanwerven: voor een ondernemer is dat een grote stap. Daarom krijg je van de federale overheid sinds 2016 een duwtje in de rug in de vorm van een doelgroepvermindering. Concreet betekent dit dat je op het loon van uw eerste werknemer geen patronale basisbijdragen betaalt. Maar met de goedkeuring van de nieuwe begroting heeft de regering dit voordeel op een aantal cruciale punten aangepast, te beginnen met een plafonnering tot 4.000 EUR/kwartaal. Een eerste aanwerving wordt daardoor duurder. We lijsten de veranderingen voor je op.

Zo maakte de doelgroepvermindering tot 01-01 jouw eerste werknemer voordeliger.

In het oude systeem genoot je bij de indienstneming van uw eerste werknemer van een volledige vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen. Dit voordeel gold bovendien voor onbepaalde duur. Lees: de volledige loopbaan van die werknemer in uw bedrijf. Uiteraard waren er wel een aantal voorwaarden
1. Je moest een eerste werkgever van een eerste werknemer zijn. Dat betekent dat je 12 maanden voor uw aanvraag niemand tewerkgesteld mocht hebben.
2. Bepaalde categorieën werknemers kwamen niet in aanmerking, meerbepaald leerlingen, deeltijds leerplichtigen en gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw
3. De eerste werknemer mag geen werknemer vervangen die in de loop van de 12 maanden vóór de aanwerving in dezelfde “Technische bedrijfseenheid” aan de slag was, i.e. verschillende juridische werkgevers die toch een socio-economische band hebben.

Dit zijn de aanpassingen die uw voordeel beperken.

De belangrijkste wijziging is dat de vermindering van de RSZ-bijdragen forfaitair wordt. Er is een plafonnering op 4.000 EUR/kwartaal. Uiteraard moet het kwartaal volledig gepresteerd worden. In de praktijk betekent dit dat de volledige vrijstelling wegvalt vanaf brutolonen van 5.330 EUR.
Verder wordt ook de definitie van “eerste werknemer” aangepast met nieuwe uitsluitingen. Voortaan vallen ook gelegenheidswerknemers in de horeca en flexi-jobmedewerkers buiten het systeem van doelgroepvermindering.
Tot slot wordt het begrip “Technische bedrijfseenheid” preciezer gedefinieerd. De vorige definitie was zo vaag dat ze in heel wat gevallen aanleiding gaf tot discussie. In de nieuwe omschrijving is sprake van
  • een sociale band tussen de werkgevers: één persoon bij de ondernemingen is gemeenschappelijk. De hoedanigheid speelt geen rol.
  • een socio-economische verwevenheid in de vorm van een activiteit, plaats, clienteel, materiaal, personeelsbeheer, …
Opgelet! Er is geen overgangsperiode voorzien.
Paste je al een doelgroepvermindering toe voor een eerste werknemer. Dan is die sinds 1 januari ook geplafonneerd tot het nieuwe maximumbedrag van 4.000 EUR/kwartaal.
Wil je meer weten over deze en andere maatregelen die het aanwerven van werknemers goedkoper maakt? Jouw PIA-adviseur staat voor je klaar?

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons