Fiscaliteit

Autokosten en fiscaliteit: what’s in a name?

Pieter Van de Sijpe
30 oktober 2023
Het is intussen genoegzaam bekend dat de aftrekbaarheid van personenwagens die rijden op fossiele brandstof de komende jaren gereduceerd wordt tot 0%. Deze regeling voor de aftrekbaarheid geldt niet enkel voor de investering in de personenwagen zelf, maar ook voor alle kosten van het “gebruik” van die personenwagen. Onze minister van Financiën nam daarover onlangs een vreemd standpunt in, stelt Pieter Van de Sijpe, fiscaal jurist bij Fineko, die de recente wetgeving overloopt.

Aftrekbaarheid naar nul

Personenwagens die worden aangeschaft vanaf 1 januari 2026 en (deels) rijden op fossiele brandstof, zullen niet langer aftrekbaar zijn als kost. De investering én alle kosten van het gebruik van die wagen worden dan 100 % verworpen.

Overgangsregeling aftrekbaarheid

Voor personenwagens die (deels) rijden op fossiele brandstof en aangeschaft worden vanaf 1 juli 2023 tot uiterlijk 31 december 2025, geldt een overgangsregeling. De aftrekbaarheid wordt vanaf 2025 begrensd op maximaal 75%, 50% in 2026 en 25% in 2027 om uiteindelijk te landen op 0% vanaf 2028. Let wel: deze percentages zijn een maximum. Het aftrekpercentage zal altijd berekend moeten worden op basis van de zogenaamde “gramformule”.

Investering of leasing/renting

De beperkte aftrekbaarheid heeft vooreerst betrekking op de investering in de personenwagen zelf, namelijk de afschrijvingskosten of de aflossingen van een leasing of een renting. Dat betekent dat de wagen die u nu aanschaft, mogelijk maar liefst 5 verschillende aftrekpercentages zal ondergaan de komende jaren.
Hoe sneller u afschrijft of hoe hoger uw verhoogde eerste rentingfactuur is, hoe meer aftrek u kan genieten. In principe aanvaardt de fiscus een afschrijvingstermijn van 5 jaar voor personenwagens. Voor luxewagens is men strenger en legt de fiscus soms een termijn tussen de 6 en 8 jaar op. Ook voor een verhoogde eerste factuur van een renting is men streng: deze kost moet gepaard gaan met een werkelijke waardevermindering van de wagen.

Autokosten

Daarnaast geldt de beperking van de aftrekbaarheid ook voor alle kosten met betrekking tot het ‘gebruik’ van een personenwagen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de brandstofkosten (ook elektriciteit), de kosten van onderhoud en herstelling, winterbanden, verzekering, BIV en verkeersbelasting, carwash, parkeerkosten, de niet-aftrekbare btw, pechverhelping, etc.

Uitzonderingen

Een aantal investeringen of kosten worden echter niet beschouwd als ‘autokost’ en blijven derhalve 100 % aftrekbaar. Het gaat dan klassiek om financieringskosten (rentelasten), een carkit voor een smartphone, de aanleg van een parking bij het bedrijf en de investering in een laadstation.

Privéchauffeur

Wat betreft de kosten van een privéchauffeur of een student, via platformen als Get Driven, Uw Chauffeur of DriverBuddy, nam onze Minister van Financiën onlangs wel een vreemd standpunt in. Volgens de minister moeten deze kosten ook als kosten met betrekking tot het gebruik van een personenwagen beschouwd worden, en zijn deze derhalve ook maar beperkt aftrekbaar. Een bizarre interpretatie, vooral omdat de privéchauffeur of de student de ontvangen vergoeding zelf moet aangeven als loon, waarop personenbelasting, RSZ en alle toeters en bellen van toepassing zijn.
Beperkt aftrekbaar enerzijds en volledig belastbaar anderzijds. Twee maten en gewichten dus. Het komt ons voor dat deze vergoeding eenvoudigweg een loonkost is en derhalve 100 % aftrekbaar.
Zijn er zaken onduidelijk of zit je met een specifieke vraag over de autofiscaliteit? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een PIA-kantoor in jouw buurt. Wij helpen je graag verder.

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons