Sociale Zekerheid

De inhoudingsplicht bij sociale schulden breidt verder uit. Nu ook schoonmaaksector onderhevig!

Thomas Soete
1 februari 2024
Vanaf 1 juli 2024 breidt de regering een verplichte maatregel uit om de strijd tegen sociale fraude te versterken. Ben jij een opdrachtgever in de schoonmaaksector? Dan moet ook jij, net als de bouw- en vleessector, en bewakings- en/of toezichtdiensten, binnenkort opletten voor de inhoudingsplicht bij sociale schulden. Dat betekent dat je een deel van de factuur rechtstreeks moet betalen aan het RSVZ. Onze experts zetten de belangrijkste punten voor je op een rijtje.

Nieuwe inhoudingplicht?

De inhoudingsplicht was al eerder toepasselijk in de bouw- en vleessector, en bewakings- en/of toezichtdiensten. Nu is er dus een uitbreiding naar de schoonmaaksector. Professionele opdrachtgevers in de schoonmaaksector moeten nu ook, vanaf 1 juli 2024, verplicht nagaan of hun aannemers of onderaannemers sociale schulden hebben. Later kunnen er nog uitbreidingen gebeuren naar andere sectoren. De tool waarin je dit kan checken is beschikbaar via www.checkinhoudingsplicht.be.
Als opdrachtgever of hoofdaannemer moet je 15% op de openstaande facturen inhouden wanneer jouw aannemer of onderaannemer onbetaalde sociale bijdragen heeft van meer dan 2.500 euro. Dat bedrag moet je vervolgens rechtstreeks doorstorten aan het RSVZ.
Houd je hier geen rekening mee? Dan riskeer je een geldboete. De boete is gelijk aan wat je bij de betaling van de werken niet correct hebt ingehouden en kan oplopen tot 10.000 euro.

Wat moet je doen?

Via www.checkinhoudingsplicht.be ga je in één klik na of je een inhouding op factuur moet doen voor de firma’s die voor jou werken. Door het ondernemingsnummer in te vullen kom je te weten of de inhoudingsplicht geldt. Als dat het geval is moet je dus een bedrag aan de FOD Financiën en/of de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid doorstorten.
Opgelet! Deze inhoudingsplicht is niet van toepassing:
  • Bij particuliere opdrachtgevers (bv. private woningbouw);
  • op vergoedingen die de vennootschap uitbetaalt aan de werkende vennoten;
  • wanneer er een afbetalingsplan loopt bij het sociaal verzekeringsfonds;
  • als er ook RSZ- of fiscale schulden zijn.
Als je niet onderhevig bent aan de inhoudingsplicht raden onze experts aan een bewijslast te voorzien. Zo kan je voorleggen dat je de check hebt gedaan en er geen inhoudingsplicht was. Dit kan simpelweg door een print screen van de check bij te houden.
 
Heb je vragen over de inhoudingsplicht bij sociale schulden? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een PIA-kantoor in jouw buurt. We luisteren met plezier naar jouw vragen en wijzen jou de weg. 
 

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons