Managementvennootschap

De vennootschapsbijdrage in 2022: uw jaarlijkse opfrisser.

27 oktober 2022
Als vennootschap ben je verplicht om jaarlijks een vennootschapsbijdrage te betalen. Deze bijdrage wordt berekend op het balanstotaal van je vennootschap. Naar goede gewoonte zijn er ook een aantal uitzonderingen en heeft jouw vennootschap misschien wel recht op een vrijstelling. Ontdek in deze blog of je in aanmerking komt voor deze vrijstelling of hoeveel je jaarlijkse bijdrage exact bedraagt.

De jaarlijkse vennootschapsbijdrage

Ben je een zelfstandige met een vennootschap? Dan is het betalen van een jaarlijkse (vennootschaps)bijdrage verplicht. Het is daarbij belangrijk om aan te stippen dat je geen rechten opbouwt met deze bijdrage. Dat is een groot met de sociale bijdragen, die je elk kwartaal als vennootschap betaalt -en je ten laste kan leggen van je vennootschap-. Met je sociale bijdrage bouw je wel sociale rechten op zoals pensioen, terugbetaling van ziektekosten en vergoedingen bij ziekte of faillissement.
Je vennootschapsbijdrage komt terecht bij de overheid, die verschillende initiatieven opzet voor álle zelfstandigen. Denk bijvoorbeeld aan het optrekken van de kinderbijslag of een hoger minimumpensioen.

Is de vennootschapsbijdrage verplicht voor jouw onderneming?

In principe is elke Belgische vennootschap met rechtspersoonlijkheid (onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting) verplicht om deze jaarlijkse bijdrage te betalen. Ben je een buitenlands bedrijf, gevestigd in België en onderworpen aan de belasting van de niet-verblijfhouders? Dan is deze bijdrage ook verplicht. De inning van gebeurt via het sociaal verzekeringsfonds waarbij je vennootschap aangesloten is.

Hoeveel bedraagt jouw vennootschapsbijdrage?

Het bedrag van de vennootschapsbijdrage wordt altijd bepaald a.d.h.v. de jaarrekening van het voorlaatste afgesloten boekjaar. Voor het bijdragejaar 2022 is dit dus boekjaar 2020.
  • Bij een balanstotaal in 2020, lager dan €746.410,17, betaal je in 2022 een vennootschapsbijdrage van €347,50
  • Bij een balanstotaal in 2020, hoger dan €746.410,17, betaal je in 2022 een vennootschapsbijdrage van €868.
Als startende vennootschap zal je uiteraard de eerste 2 jaar geen jaarrekening hebben van het voorlaatste afgesloten boekjaar. Daarom betaal je in je eerste 2 jaren een vennootschapsbijdrage van €347,50.
Als bestaande vennootschap of vennootschap die is opgericht vòòr 1 april van het bijdragejaar, is de absolute deadline van betaling 30 juni. Richtte je jouw vennootschap op na 31 maart? Dan valt de deadline op de laatste dag van de derde maand die volgt op de oprichting van je vennootschap. Voorkom laattijdige betalingen, want er wordt per maand een wettelijke verhoging van 1% aangerekend. Deze deadline is voor 2022 opgeschoven naar het einde van het jaar voor elke vennootschap.

Wie is er vrijgesteld van de vennootschapsbijdrage?

Vrijstellingen van deze bijdrage zijn erg beperkt, maar niet onbestaande. We sommen ze hieronder op:
Vrijstelling als startende vennootschap:
Je bent als startende vennootschap geen bijdragen verschuldigd tijdens de eerste 3 jaar na oprichting als:
  • je vennootschap een personenvennootschap is…
  • die ingeschreven staat in de KBO…
  • waarbij je zelf, de andere zaakvoerders en de meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn, voor maximaal 3 jaar zelfstandige waren. En dat in de 10 voorafgaande jaren aan de oprichting van je vennootschap
Vrijstelling als slapende vennootschap:
Als je geen burgerlijke- of handelsactiviteiten uitvoert, wordt je vennootschap beschouwd als ‘slapend’. Bevestigt de belastingdienst dat jouw vennootschap geen activiteiten uitoefende tijdens een bepaald kalenderjaar? Dan kan je voor dat bepaald kalenderjaar een vrijstelling verkrijgen.

Ook als je vennootschap failliet wordt verklaard, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat of een vereffening doorstaat, kan voor dat jaar de betaling worden opgeschort van de vennootschapsbijdrage.
Meer weten over je vennootschapsbijdrage? Stap binnen bij jouw PIA-kantoor in de buurt en bekijk met een expert of jouw vennootschap in aanmerking komt voor een vrijstelling.

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons