Landbouw

Uitzondering Europese Commissie: jouw braakliggend land in 2022 toch bruikbaar voor productiedoeleinden.

Ruben Deferm
28 april 2022
Goed nieuws voor de landbouwsector. De Europese Commissie laat in 2022 uitzonderlijk toe om percelen op braakliggend land te gebruiken voor productiedoeleinden. Deze maatregel is een antwoord op de voelbare gevolgen op de voeder- en voedselvoorziening, veroorzaakt door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Ontdek in deze blog wanneer jouw perceel in aanmerking komt en hoe je dit kan aangeven.

Komt jouw braakliggend land in aanmerking?

De uitzondering werd doorgetrokken door Vlaanderen en laat in 2022 productie toe op braakliggend land. Je mag dus als landbouwer percelen (die ook geselecteerd kunnen worden voor EAG-braak) inzaaien, bemesten, er gewasbescherming op toepassen en oogsten. Het braakliggend land met productie blijft ‘braakliggend land’ voor de gewasdiversificatie, ongeacht de verbouwde hoofdteelt. Er zullen dus, ondanks de productie op dit perceel, geen gevolgen zijn voor jouw vergroeningsbetaling.
Let op: de andere bestaande voorwaarden voor braakliggend land blijven behouden. Zo kunnen percelen waarop gras als hoofd- of nateelt werd aangegeven in de vorige campagne, niet als braakliggend land aangegeven worden. Deze percelen komen niet in aanmerking voor deze uitzondering.
Een andere categorie die niet in aanmerking komt, zijn percelen in groene bestemmingen. Landbouwproductie blijft hier uitgesloten.

Hoe maak je gebruik van deze uitzonderingsregeling?

Wil je als landbouwer gebruik maken deze uitzondering? Dan duid je in de verzamelvraag de percelen aan die je in aanmerking wil laten komen. Dat doe je met de teeltcode van het productiegewas als hoofdteelt, met bijkomende bestemming ‘BRU’ (braakuitzondering). Op braakliggende percelen met productie kan je dus geen braak-teeltcode (81, 82 of 89) gebruiken. Is jouw perceel in een groene bestemming gelegen? Dan zal jouw aanvraag geweigerd worden met de opmerking dat jouw perceel niet in aanmerking komt voor de uitzonderingsregeling.
Heb je het perceel met bijkomende bestemming BRU het hele jaar in eigen gebruik? Dan kan je dit ook voor EAG selecteren. Dit kan enkel tot de uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag. Dat is uiterlijk 31 mei.
Verlies geen tijd bij het indienen jouw verzamelaanvraag. Laat je bijstaan door een PIA expert in de buurt. Samen halen we het maximale uit jouw percelen op braakliggend land.

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons