Meest voorkomende waarderingsmethodes voor de waardebepaling van je bedrijf

Op basis van jouw specifieke situatie bepalen onze specialisten de gepaste marktwaarde van jouw bedrijf. De meest voorkomende waarderingsmethodes zijn:

 1. De discounted cashflow methode (DCF-methode)
  Bij de DCF-methode gaat men vooral focussen op de toekomst. Het is dus je toekomstige verdiencapaciteit en niet jouw verleden dat hierbij een belangrijke rol speelt. Meer specifiek gaan we berekenen hoeveel de toekomstige cashflows vandaag waard zijn door ze te verdisconteren met een bepaalde rentevoet (de discontovoet). Doordat we bij deze methode rekening houden met de toekomst, de marktomstandigheden, het risico en de tijdswaarde van geld is dit de meest economisch verantwoorde methode.
 2. EBITDA-multiple methode
  De EBITDA-multiple methode is een eenvoudige en veelgebruikte waarderingsmethode die de waarde van een bedrijf bepaalt door de EBITDA te vermenigvuldigen met een bepaalde factor: de multiple. De multiple wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals groeiverwachtingen, risico's en marktomstandigheden.
  Deze methode is een snelle en eenvoudige manier om de waarde van een bedrijf te schatten. Belangrijk is wel dat je vergelijkbare ondernemingen vindt qua activiteiten, opbouw en marktprofiel. Hierdoor is deze methode minder geschikt voor start-ups.
 3. De methode van het gecorrigeerd eigen vermogen
  De methode van het gecorrigeerd eigen vermogen, ook wel de intrinsieke waardemethode genoemd, is een manier om de waarde van een bedrijf te bepalen door de waarde van de activa te berekenen en daar de schulden vanaf te trekken. Doordat men hier alleen maar naar het verleden kijkt, past deze methode het beste bij vastgoedvennootschappen en holdings.
 
Heb je vragen of je wil meer informatie?

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons