Inkomensplanning en pensioenkapitaal

Voor het bepalen van je inkomensbalans, uitgavensbalans en pensioenkapitaal moeten we een overzicht krijgen van jouw jaarlijkse inkomsten en uitgaven.

Een helder overzicht van je jaarlijkse inkomsten en uitgaven biedt namelijk antwoorden op vragen zoals:
  • Wat met de huidige spaarcapaciteit?
  • Dekken je inkomsten je uitgaven, ook bij problemen?
  • Zijn er genoeg inkomsten op de sleutelmomenten van het leven: bij arbeidsongeschiktheid, pensioen, overlijden?
  • Hoe zal je inkomen evolueren? Hoe blijf je de fiscus een stapje voor?
  • En welke stappen moet je ondernemen om jouw financiële toekomst veilig te stellen?
Deze en andere vragen beantwoorden we aan de hand van een grondige financiële analyse met toekomstsimulatie. Zo krijg je niet alleen inzicht in je huidige financiële situatie, maar kom je ook te weten hoe je toekomstige situaties veilig het hoofd biedt.
Wij analyseren:
  • Inkomsten- en uitgavenbalans,
  • Het pensioenkapitaal dat je nodig hebt,
  • Jouw beschikbare ruimte voor schenkingen en investeringen,
  • Of jouw beleggingen afgestemd zijn op je inkomensbehoeften.
Op basis van je huidige vermogensbalans en inkomensplanning berekenen we hoe je vermogen in de toekomst zal evolueren. We houden rekening met parameters zoals levensverwachting, inflatie, rendementen financiële markten, vastgoed en je persoonlijke wensen. De simulatie op maat koppelen we aan een gedegen begeleiding om het gewenste toekomstscenario te bereiken.

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons