Fiscaliteit

Fiscaal gunstregime auteursrechten in de IT-sector: Grondwettelijk Hof geeft uitsluitsel.

Niki Gellens
27 juni 2024
Sinds de Programmawet van 26 december 2022 was er heel wat te doen rond het fiscaal gunstregime voor inkomsten uit overdracht of verlening van auteursrechten. Vooral de vraag of de IT-sector – en meer bepaald softwareontwikkelaars – nog van het voordelig tarief kon genieten, zorgde voor heel wat discussies. Uiteindelijk nam het Grondwettelijk Hof met haar arrest van 16 mei 2024 een duidelijk standpunt in. Onze experts leggen uit.

Wat is het gunstig belastingregime voor inkomsten uit auteursrechten?

Sinds 2008 kunnen natuurlijke personen die inkomsten verkrijgen uit de overdracht of verlening van auteursrechten genieten van een bijzonder aantrekkelijke fiscale regeling. De gunstregeling houdt in dat dergelijke inkomsten, minstens tot een wettelijk bepaald plafond, geacht worden zogenaamde roerende inkomsten te zijn die na een voordelige kostenaftrek belast worden aan 15%. Beroepsinkomsten worden daarentegen in België al snel belast aan 50%.
Omwille van dit fiscale voordeel zagen de werkgevers binnen creatieve sectoren hierin een mogelijkheid om het bezoldigingspakket op een interessante manier aan te vullen en kende de regeling zowel bij werknemers als bij bedrijfsleiders dan ook een stijgende populariteit. Dit leidde er evenwel toe dat de regeling ook ingang vond bij andere sectoren of beroepsgroepen dan deze die de wetgever voor ogen had in 2008. Het werd een doorn in het oog van de fiscale Administratie aangezien de Schatkist daardoor heel wat inkomsten misliep.
De hervorming die eind 2022 werd ingevoerd, heeft hierdoor de vraag doen rijzen of het schrijven van computerprogramma’s binnen het (materiële) toepassingsgebied van de regeling valt of niet.

IT-professionals zijn een bijzondere categorie.

Vooral de IT-sector maakte vóór de hervorming gretig gebruik van de regeling door vergoedingen voor softwareontwikkelaars deels te kwalificeren als een vergoeding voor de overdracht van auteursrechten op de ontwikkelde software. Dat bewees tevens het grote aantal aan afgeleverde rulings door de Dienst Voorafgaande Beslissingen met betrekking tot auteursrechten. Dat is ook de wetgever niet ontgaan. Softwareontwikkelaars uitsluiten van het fiscale gunstregime leek dan ook de perfecte manier om al te succesvolle regime in te dijken. De fiscale wetgever heeft geprobeerd deze doelstelling te realiseren door een aangepaste verwijzing naar het Wetboek van Economisch recht (WER). De IT-sector werd hierdoor niet expliciet uitgesloten, maar viel evenmin expliciet onder de auteursrechtenregeling. Genoeg stof voor verhitte discussies dus.

Arrest van Grondwettelijk Hof brengt bevestiging.

Op 16 mei 2024 gaf het Grondwettelijk Hof een duidelijk antwoord op de vele vragen: het vernieuwde fiscale regime sluit softwareontwikkelaars definitief uit.
Deze uitsluiting is gerechtvaardigd en niet-discriminerend. Volgens het Hof is haar beslissing namelijk gebaseerd op de specifieke aard van een werk van ‘letterkunde of kunst’ versus een computerprogramma. Verder is er bij softwareontwikkelaars ook geen sprake van onregelmatige en wisselvallige inkomsten waardoor zij worden onderworpen aan de ‘normale’ fiscale regeling voor beroepsinkomsten.

Gevolgen voor de IT-sector.

Vanaf inkomstenjaar 2023 kunnen softwareontwikkelaars dus niet meer genieten van het fiscaal voordeel op de inkomsten uit de overdracht of licentie op auteursrechten op computerprogramma’s. Gezien de strenge controles van de fiscus raden we jou dus ook af om deze gunstregeling toch nog toe te passen in deze context. Voor zij die vóór 2023 aanspraak maakten op deze regeling, voorziet men wel nog een overgangsjaar.
Dit betekent natuurlijk niet dat IT’ers helemaal geen inkomsten meer uit auteursrechten mogen ontvangen via het gunstregime. Voor werken die geen "computerprogramma's" zijn, blijft het gunstregime beschikbaar. Denk maar aan graphic design, ontwikkeling van eindproducten, commercialisatie van eindproducten via het maken van promotiefilmpjes,… Uiteraard moeten de andere wettelijke voorwaarden ook worden voldaan.

Jouw PIA-adviseur helpt je graag.

Zit je na het lezen van dit artikel met vragen of onzekerheden? Aarzel niet om contact op te nemen met een PIA-kantoor in jouw buurt. Wij helpen je graag verder.

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons