Fiscaliteit

Hoe verzacht je de bittere pil van de stijgende energieprijzen via de vennootschap?

Ruben Deferm
19 september 2022
Sinds eind vorig jaar swingen de energieprijzen de pan uit. Op 29 augustus kopte VRT NWS dat de jaarfactuur nu de maandfactuur is geworden en dat een modaal gezin tot wel 10.000,00 EUR per jaar betaalt voor verwarming en elektriciteit. Onderliggend is het enkel de gasprijs die stijgt maar door de koppeling van de elektriciteitsprijs aan de gasprijs schieten beiden de hoogte in.
Veel mensen zullen het hierdoor financieel moeilijker krijgen en gaan op zoek naar oplossingen. Minder verbruiken, beter isoleren, energiebesparende investeringen,… zijn de standaardantwoorden. Jammer genoeg zijn ze niet altijd even makkelijk te realiseren. Kan er een combinatie worden gemaakt met de vennootschap? Is het een mogelijkheid om alles te laten betalen door de vennootschap?

Forfaitair voordeel alle aard gedeeltelijk afgeschaft sinds 01/01/2022

Wanneer een vennootschap/werkgever privékosten van haar bedrijfsleider of personeel ten laste neemt, moeten die als een voordeel alle aard -dat is het bedrag waar jij als privépersoon belastingen op betaalt- worden aangegeven.

Tot en met 31/12/2021 werd dit voordeel voor elektriciteit en/of verwarming bepaald op een vast forfaitair bedrag. Sinds 01/01/2022 bestaat deze forfaitaire waardering nog, maar enkel als de vennootschap ook de woning mee ter beschikking stelt. Bovendien moet het contract -en dus de facturen- altijd op naam van de vennootschap staan.

In de gevallen waarbij enkel de kosten van elektriciteit en/of verwarming worden (terug)betaald door de vennootschap wordt het voordeel alle aard bepaald op basis van het werkelijk door de vennootschap betaalde bedrag. In dit geval spreken we van een voordeel alle aard in geld.

Voor- en nadelen van het forfaitaire voordeel alle aard

Worden elektriciteit en verwarming samen met de woning als voordeel alle aard aangegeven? Dan wordt men privé belast op vaste, forfaitaire bedragen. Voor inkomstenjaar 2022 zien deze er, naargelang de functie van de genieter, als volgt uit:
Voordeel Genieter Inkomstenjaar 2022
Verwarming Leidinggevend personeel, bedrijfsleiders 2.130.00 EUR/jaar
Andere 960.00 EUR/jaar
Elektriciteit (zonder verwarming) Leidinggevend personeel, bedrijfsleiders 1/060.00 EUR/jaar
Andere 480.00 EUR/jaar
In het geval dat de rekening oploopt tot 10.000,00 EUR zal het voor een bedrijfsleider altijd interessanter zijn om voor het forfaitaire voordeel alle aard te kiezen omdat je op jaarbasis slechts wordt belast op 3.190,00 EUR (2.130,00 + 1.060,00). Wanneer de kosten onder het forfaitaire bedrag zakken, wordt het weer een negatief verhaal.
Nadeel is wel dat er een nieuw contract moet worden afgesloten met de energieleverancier. En dat zal aan de huidige prijzen zal zijn. Op dit contract zal bovendien 21% BTW worden aangerekend in plaats van het verlaagde BTW-tarief van 6% voor residentiële contracten. Aangezien het om privéverbruik gaat, is deze BTW bovendien niet terugvorderbaar. Neemt  de vennootschap ook de contracten voor water over? Dan is hier geen bijkomend voordeel alle aard voor als dit samen met de voordelen voor bewoning, verwarming en elektriciteit gebeurt.

Voor- en nadelen van het voordeel alle aard in geld

De situatie ligt iets ingewikkelder wanneer het enkel om het voordeel gaat van elektriciteit en verwarming. Het voordeel alle aard komt dan overeen met het werkelijk betaalde bedrag en je wordt privé op hetzelfde bedrag belast als wat de vennootschap in aftrek kan nemen.
Is deze situatie dan nog financieel voordelig? Een cijfervoorbeeld* waarbij de vennootschap maandelijks 500,00 EUR ten laste neemt maakt dit duidelijk:
 
Nutsvoorzieningen privé betaald Vennootschap betaalt nutsvoorzieningen
Brutobezoldiging 3.000,00 3.000,00
Voordeel alle aard nutsvoorzieningen 0,00 500,00
Ingehouden bedrijfsvoorheffing -1.000,00 -1.000,00
Bijkomende bedrijfsvoorheffing op voordeel alle aard (50%) 0,00 -250,00
Netto bezoldiging (na aftrek voordeel alle aard) 2.000,00 1.750,00
Privé te betalen nutsvoorzieningen -500,00 0,00
Privé te betalen sociale bijdragen (20,5%) -615,00 -717,50
Beschikbaar na nutsvoorzieningen en sociale bijdragen: 885,00 1.032,50
Na aftrek van de bijkomende bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen heb je uiteindelijk 147,50 EUR meer over. Een piste die in eerste instantie financieel interessant is, dus.

* De exactheid van de bedragen kan steeds verschillen. Het gaat hier om een principieel voorbeeld.

Conclusie

De facturen voor de nutsvoorzieningen laten betalen door de vennootschap kan interessant zijn. Het is echter van belang om goed na te gaan in welke situatie je jezelf bevindt zodat het juiste bedrag van het voordeel alle aard kan worden bepaald. Tegelijkertijd zijn er nog twee bedenkingen.

Eerst en vooral maakt de vennootschap door het betalen van de nutsvoorzieningen minder winst. Hierdoor zal ze minder belastingen betalen maar zal ze ook minder dividend kunnen uitkeren. In bovenstaand voorbeeld, waarbij maandelijks 500,00 EUR aan nutsvoorzieningen worden betaald, had dit minimaal kunnen resulteren in een hoger dividend van 262,50 EUR. Een bedrag waarmee de besparing van 147,50 EUR ruimschoots wordt goedgemaakt. Een dividend wordt echter maar na verloop van het boekjaar uitgekeerd terwijl je jouw nutsvoorzieningen vandaag moet betalen.

Een tweede bedenking is dat altijd rekening moet worden gehouden met de totale kost van de bezoldiging. Verhogingen kunnen worden doorgevoerd als ze passen binnen de bezoldigingspolitiek en worden gedaan naar aanleiding van het leveren van bijkomende prestaties, realisatie van bepaalde doelen, groei van de onderneming,…. Zomaar kosten afschuiven op de vennootschap is zonder langetermijnvisie over de verloning van de bedrijfsleider dus geen goed idee.

Kortom, het is verleidelijk om de almaar stijgende energiefacturen te laten betalen door jouw vennootschap. Maar tegelijk is het allesbehalve voor de hand liggend. Jouw PIA-dossierbeheerder bekijkt graag samen met jou of het voor jouw specifieke situatie een goed idee is.
Disclaimer: Dit artikel werd geschreven op 15/09, met de maatregelen die op dat moment van kracht waren. Uit een eerste berekening blijkt dat de laatste regeringsmaatregelen weinig verschil maken op de stellingen in dit artikel. Als nieuwe maatregelen wel een impact hebben, volgt er uiteraard een update. Overleg sowieso altijd eerst met je PIA-adviseur zodat je zeker bent dat je financieel en fiscaal de optimale beslissing neemt.

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons