Fiscaliteit

Investeringsaftrek aanslagjaar 2023 en 2024: aangepaste percentages.

Charlotte Backelandt
29 september 2023
Doe je als ondernemer een investering bij de oprichting of uitbreiding van je activiteiten? Dan kan je, onder bepaalde voorwaarden, genieten van de investeringsaftrek. Het bedrag van deze aftrek wordt bepaald als een percentage van de investering. We zetten de aangepaste percentages voor de aanslagjaren 2023 en 2024 graag even voor je op een rijtje.

De investeringsaftrek

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen, uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, wordt afgetrokken van de belastbare winst. Eenmanszaken, kleine en grote vennootschappen die winsten ontvangen uit een industriële, commerciële of landbouwactiviteit kunnen genieten van deze aftrek. Daarnaast komen ook beoefenaars van vrije beroepen en vzw’s onderworpen aan de vennootschapsbelasting hiervoor in aanmerking. 
Algemeen kunnen we zeggen dat jouw onderneming in aanmerking komt voor de investeringsaftrek als het gaat om investeringen van (im)materiële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand zijn gebracht. Daarbovenop moet deze activa uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid in België worden gebruikt én moet je ze minstens over 3 jaar kunnen afschrijven.

Percentages eenmalige investeringsaftrek

Verkreeg of bracht jouw onderneming een investering tot stand tussen 12/03/2020 en 31/12/2022? Dan kon je als eenmanszaak, vrije beroeper of kleine vennootschap tijdelijk genieten van een eenmalige, verhoogde investeringsaftrek van 25%. Voor investeringen uitgevoerd vanaf 1 januari 2023 geldt terug het tarief van 8%.
Door de stijging van het indexcijfer van consumptieprijzen werden de percentages voor vennootschappen voor "bijzondere investeringen" met betrekking tot aanslagjaar 2024 verhoogd. Voor investeringen verkregen of tot stand gebracht vanaf 01/01/2023 verbonden met aanslagjaar 2024 gelden echter andere percentages dan investeringen vanaf 01/01/2023 die verbonden zijn met aanslagjaar 2023. We geven je hieronder een overzicht:

Eenmalige investeringsaftrek bij kleine vennootschappen

Investeringen verkregen of tot stand gebracht

Vanaf 01/01/2023 verbonden met AJ 2023

Vanaf 01/01/2023 verbonden met AJ 2024

Octrooien

13,50%

20,50%

Energiebesparende investeringen

13,50%

20,50%

Rookafzuig- en verluchtingssystemen horeca

13,50%

20,50%

Digitale vaste activa voor integratie en exploitatie van betalings- en facturatiesystemen én beveiliging van ICT + aanvullende investeringen

13,50%

20,50%

Investeringen in beveiliging

20,50%

27,50%

Koolstofemissievrije vrachtwagens + elektrische laadinfrastructuur

42%

42%

Zeeschepen (uitsluiting zeescheepvaart)

30%

30%

Hergebruik van verpakkingen

3%

3%

Andere investeringen

8%

8%

Eenmalige investeringsaftrek bij grote en andere vennootschappen

Investeringen verkregen of tot stand gebracht

Vanaf 01/01/2023 verbonden met AJ 2023

Vanaf 01/01/2023 verbonden met AJ 2024

Octrooien

13,50%

20,50%

Energiebesparende investeringen

13,50%

20,50%

Rookafzuig- en verluchtingssystemen horeca

13,50%

20,50%

Digitale vaste activa voor integratie en exploitatie van betalings- en facturatiesystemen én beveiliging van ICT + aanvullende investeringen

/

/

Investeringen in beveiliging

/

/

Koolstofemissievrije vrachtwagens + elektrische laadinfrastructuur

42%

42%

Zeeschepen (uitsluiting zeescheepvaart)

30%

30%

Hergebruik van verpakkingen

3%

3%

Andere investeringen

/

/

Percentages gespreide investeringsaftrek

Naast de eenmalige investeringsaftrek is er ook nog zoiets als de gespreide investeringsaftrek waarbij er rekening gehouden wordt met de fiscaal aanvaarde afschrijvingen. De gespreide investeringsaftrek voor onderzoek en ontwikkeling is voor zowel kleine als grote vennootschappen van toepassing.
Deed jouw onderneming een afschrijving op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling? Dan geldt een investeringsaftrekpercentage van 27,5%. Dit tarief is van kracht voor investeringen die zijn verworven of tot stand gebracht vanaf 01/01/2023 en verbonden met aanslagjaar 2024. Voor dergelijke investeringen vanaf 01/01/2023 en verbonden met het aanslagjaar 2023, bedraagt de investeringsaftrek 20,5%.
Zijn er zaken onduidelijk of zit je met een specifieke vraag over de investeringsaftrek van jouw onderneming? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een PIA-kantoor in jouw buurt. Wij helpen je graag verder.

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons