Medische beroepen

Ook niet-artsen zijn vanaf heden welkom in een artsenvennootschap.

Charlotte Backelandt
23 februari 2023
Veel artsen oefenen hun beroepsactiviteit uit via een vennootschap voor de voordelen die hieraan verbonden zijn. Maar uiteraard moeten ook zij strenge deontologische regels naleven. Dat niet-artsen geen aandeelhouder van een artsenvennootschap mogen zijn, of slechts onder strikte voorwaarden, was hier een voorbeeld van. Dankzij de versoepelde visie van de Orde der Artsen eind 2022 komt hier nu verandering in. We zetten graag even op een rijtje wat dit nu concreet voor jouw artsenvennootschap betekent.

Artsenvennootschap: de situatie van vroeger

Tot voor kort golden er strenge regels voor wie een artsenvennootschap wou oprichten. Zo mochten de aandelen volgens de Orde der Artsen alleen in het bezit zijn van één of meerdere aandeelhouders die het beroep van arts uitoefenden. Bijgevolg waren niet-artsen zoals de kinderen of echtgeno(o)t(e) niet toegelaten in jouw vennootschap.
Onder strikte voorwaarden werd het, in het kader van familiale planning, toegestaan dat de aandelen van een artsenvennootschap gesplitst werden in blote eigendom en vruchtgebruik waarbij de blote eigendom dan kon toekomen aan een persoon die geen arts is. Daarnaast was ook de inbreng van aandelen van een artsenvennootschap in een gemeenschappelijk huwelijksvermogen in sommige gevallen mogelijk. Uiteraard moesten de statuten in beide situaties de nodige garanties omvatten.
In het verleden moest je dus al arts aan de hand van de statuten aantonen dat er aan de volgende voorwaarden cumulatief werd voldaan:
  • de vruchtgebruiker is steeds een arts;
  • de blote eigenaar is een natuurlijke persoon;
  • elke inmenging van niet-artsen in de uitoefening van de geneeskunde en het artsenberoep is verboden;
  • de lidmaatschapsrechten komen uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker;
  • de blote eigenaar wordt nominatief aangeduid in de statuten;
  • indien vruchtgebruiker en blote eigenaar een einde willen maken aan de splitsing, kan dit enkel in de richting van de arts-vruchtgebruiker;
  • indien bij overlijden van de vruchtgebruiker de blote eigenaar de volle eigendom verkrijgt, moet hij de aandelen onmiddellijk overlaten aan een arts of het doel van de vennootschap wijzigen.
Doordat alle voorwaarden in iedere situatie afzonderlijk door de Orde der Artsen werd bekeken, waren zaken zoals de successieplanning van een arts heel complex.

De versoepelde visie van de Orde der Artsen

Dankzij de nieuwe deontologische code van 2018 en de versoepelde visie in het advies van eind 2022 moeten de aandeelhouders van een artsenvennootschap niet langer uitsluitend artsen zijn.
Vanaf nu kunnen echtgeno(o)t(e) en/of kinderen dus ook medeaandeelhouders van jouw artsenvennootschap worden. Daarnaast is er ook geen enkele belemmering om artsen met uiteenlopende specialisaties samen te brengen onder één vennootschap.
Maar let op: het voorwerp en de vorm van de samenwerking moeten steeds in overeenstemming zijn met de deontologische regels. Zo mag de samenwerking met een niet-arts geen invloed hebben op de goede uitoefening en de waardigheid van het artsenberoep, noch mag deze niet-arts zich mengen in de uitoefening van het artsenberoep.  Verder spreekt het voor zich dat respect voor de medische deontologie, in het bijzonder de professionele onafhankelijkheid van de arts, moet gewaarborgd blijven.

Een waaier aan nieuwe voordelen

Deze versoepelde visie zorgt voor heel wat nieuwe voordelen op verschillende vlakken:
1.       Multidisciplinaire samenwerkingen zijn mogelijk.
2.       Men kan beroep doen op externe investeerders voor de oprichting van een artsenvennootschap. Denk bijvoorbeeld aan de financiering van een medisch centrum.
3.       De successieplanning van een arts kan sterk vereenvoudigen.
Niet-artsen kunnen vanaf nu dus ook (volle) eigenaar van de aandelen van jouw artsenvennootschap worden. Hierdoor ontstaan er nieuwe perspectieven in het kader van je successieplanning of bij het aantrekken van extern kapitaal.
Zit je met bijkomende vragen of wens je een analyse van jouw specifieke situatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een PIA-kantoor in jouw buurt. Wij helpen je graag verder.

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons