Expertise

Adviseur van managementvennootschappen

Uit recente studies blijkt dat het aantal managementvennootschappen die in België worden opgericht jaarlijks toeneemt.  De managementvennootschap is vooral populair bij bepaalde beroepsgroepen, zoals informatici, ingenieurs, vertalers, immobiliënexperts en hogere kaderleden. Maar de fiscus bekijkt de managementvennootschap vaak als een manier om belastingen te ontwijken. Je moet ook goed uitkijken dat je niet als schijnzelfstandige beschouwd wordt.  Daarom is goed advies bij de oprichting en het beheer van je managementvennootschap essentieel.

Beperking van je aansprakelijkheid.

Een eerste belangrijke trigger voor managers, bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen om een (éénmans)managementvennootschap op te richten is de beperking van de aansprakelijkheid. Met een managementvennootschap plaats je een rechtspersoon tussen jezelf en de werkvennootschap. Maar dat ontslaat je niet van bestuurdersaansprakelijkheid. De juridische experts van PIA Group bekijken graag samen met jou of een managementvennootschap in jouw geval de gewenste bescherming biedt. Het kan bijvoorbeeld nodig te zijn om je voor bepaalde risico’s, waarvoor je aansprakelijk kan worden gesteld, te verzekeren.

Vermindering van de belastingdruk.

De realiteit is dat fiscaliteit in de meeste gevallen nog steeds de voornaamste reden is om een managementvennootschap op te richten. Er is immers een groot verschil tussen de belastingtarieven in de personenbelasting (50% vanaf plusminus 40.000 euro) en in de vennootschapsbelasting (20% op de eerste schijf van 100.000 euro en daarboven 29,58% - vanaf 2020 zelfs maar 25%). Door je prestaties te factureren via een managementvennootschap kan je dus een mooie vermindering van je belastingdruk bekomen.
Het is wel van belang dat die fiscale optimalisatie consequent wordt doorgetrokken bij de uitkering van je inkomen. Vragen je levensfase en levensstijl een hoog persoonlijk netto-inkomen? Dan kan je opteren voor de doorgeefluikstrategie. Ja gaat dan kijken hoe je zo fiscaalvoordelig mogelijk je inkomen uit de vennootschap kan halen. De fiscaal adviseur van PIA Group gaat met jou na of dat best gebeurt in de vorm van bezoldiging, dividenden, auteursrechten of onkostenvergoedingen.
Nog een ander fiscaal voordeel van de managementvennootschap is de mogelijkheid om een liquidatiereserve aan te leggen of om gebruik te maken van de VVPR bis-regeling. De roerende voorheffing op dividenden die je aan jezelf uitkeert via je managementvennootschap kan zo dalen tot 15% of 10% in plaats van de gebruikelijke 30%.

Persoonlijke vermogensplanning.

Kan je je geld in je managementvennootschap laten zitten? Dan is de managementvennootschap ook een goede basis voor de planning van je persoonlijk vermogen. Je kan het daar dan herinvesteren en zo verder bouwen aan je patrimonium. Je kan zelfs opteren om de persoonlijke managementvennootschap om te vormen naar een familiepatrimoniumvennootschap. Je keert het opgebouwde vermogen dan niet uit. Het wordt in onverdeeldheid overgedragen aan de volgende generatie. Het grote voordeel hierbij is de mogelijkheid om de dubbele belasting te vermijden die ontstaat bij het uitkeren van het vermogen uit de vennootschap.
Bovendien verkrijgt de volgende generatie, via een schenking of je erfenis, aandelen van een vennootschap, die in de schenk- of erfbelasting gunstiger belast worden dan de activa die ze vertegenwoordigen. PIA Group heeft specialisten in successieplanning die dat graag met jou bekijken.

Onze kantoren

Ontdek alle kantoren

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons