Btw

Btw in de (para)medische sector: wij maken je wegwijs in alle nieuwe wijzigingen en verduidelijkingen.

Charlotte Backelandt
27 juli 2022
De nieuwe btw-regels voor de (para)medische sector dateren nog maar van 1 januari. En toch zijn er op 22 juni weer heel wat nieuwe wijzigingen en verduidelijkingen doorgevoerd. Hoe we het ook draaien of keren: btw blijft dé materie waarin de uitzonderingen via verschillende circulaires de regel worden. Het is dan ook niet onlogisch dat er bij u als (para)medische zorgverlener heel wat vragen leven. Zie je door het bos de bomen niet meer? Bij PIA Group hebben we heel wat btw-specialisten die alle specificiteiten van de (para)medische zorgsector door en door kennen. Zij wijzen jou de weg naar het antwoord.

De btw-vrijstelling: de nieuwe circulaire 2022/C/61 beantwoordt al jouw vragen.

Zoals je reeds kon lezen in onze update over btw-vrijstellingen voor de (para)medische zorg, geldt sinds 1 januari 2022 dat de hoedanigheid van de medische zorgverlener niet langer bepalend is om te kunnen genieten van de btw-vrijstelling. Deze vrijstelling is enkel nog van toepassing voor ingrepen en behandelingen met een therapeutisch doel. De laatstgenoemde nieuwe voorwaarde riep echter heel wat vragen op. Hierdoor voelde de btw-administratie zich geroepen om een nieuwe circulaire te publiceren, namelijk de circulaire 2022/C/61. In de vorm van een handige FAQ worden hierin al jouw vragen van de afgelopen maanden beantwoord. Wordt de podologische zooltherapie beschouwd als een behandeling met therapeutisch doel? Zijn de diensten verricht door een controlearts vrijgesteld van btw? Je hoeft niet verder te zoeken. Het staat in de nieuwe circulaire 2022/C/61. Raadpleeg en/of download de PDF hieronder.

De gespecialiseerde voetverzorgers: meteen een aanvulling op de nieuwe circulaire.

Dat de btw-wetgeving vluchtig is, bewijst de verduidelijking over de gespecialiseerde voetverzorgers die kort na de circulaire 2022/C/61 gepubliceerd werd. Deze aanvulling gaat over de voorwaarden waaraan je moet voldoen om uzelf een beoefenaar van gespecialiseerde voetzorg te mogen noemen. Je moet een certificaat behaald hebben bij een Belgische onderwijsinstelling voor de opleiding ‘gespecialiseerde voetzorg’. Tot voor kort werden de opleidingscentra van Syntra en de Waalse variant IFAPME hiervoor niet erkend. Aangezien hier heel wat personen de opleiding ‘Gespecialiseerde voetzorg’ volgden, kwamen zij dus niet in aanmerking als vrijgestelde belastingplichtige. Na overleg met de sector heeft de FOD Financiën beslist om de opleidingen van Syntra en IFAPME wél te erkennen. De gespecialiseerde voetverzorgers zijn vanaf 1 juli 2022 dus vrijgesteld van btw voor therapeutische diensten in de uitoefening van hun beroep of praktijk.

Samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen

Het laatste btw-nieuws voor de medische sector heeft betrekking op de verschillende samenwerkingsverbanden die in de zorg zijn ontstaan. In het streven naar een kwaliteitsvolle zorg, neemt het aantal samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen toe. De btw-handelingen, die in dit kader worden verricht, zijn in de praktijk heel technisch. Hierdoor groeit het aantal vragen uit de zorgsector. De btw-administratie heeft daarom de nieuwe circulaire 2022/C/46 gepubliceerd. De eerdere circulaire uit 2012 wordt dus vervangen, maar de essentie ervan blijft wel behouden. Daardoor zal er in de praktijk geen impact zijn op bestaande samenwerkingsverbanden. De nieuwe circulaire beperkt zich tot het verduidelijken van een aantal btw-vrijstellingen. Zo wordt de btw-vrijstelling voor ziekenhuisverpleging en medische verzorging besproken. Ook de diensten en leveringen van goederen die verbonden zijn met maatschappelijk werk en de sociale zekerheid komen aan bod.
Ondanks al deze extra info van de btw-administratie blijft de btw-materie vaak heel technisch en allesbehalve eenvoudig. We gaan er dan ook vanuit dat er voor zowel de btw-vrijstellingen als voor de samenwerkingsverbanden nog veel verduidelijkingen nodig zullen zijn. Heb je vragen of is jouw specifiek geval eerder onduidelijk? Jouw PIA btw-specialist heeft de nodige kennis van de (para)medische sector en helpt je met plezier verder.

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons