E-commerce

Elektronisch betalen aanbieden is vanaf 1 juli 2022 verplicht.

Ruben Deferm
4 april 2022
In het kader van de strijd tegen fraude besliste de regering onlangs om het aanbieden van minstens één vorm van elektronisch betalen aan particuliere klanten verplicht te maken, en dat vanaf 1 juli 2022. De maatregel geldt niet alleen voor bedrijven, winkels en vrije beroepen. In heel wat gevallen moeten ook verenigingen, scholen en overheden hun klanten de keuze bieden tussen cash en elektronisch. We belichten alle facetten van het nieuwe regeringsbesluit.

Wie moet elektronisch betalen aanbieden?

Voor alle duidelijkheid: contant betalen tot een plafond van 3.000 EUR kan nog steeds. Maar het mag niet langer de enige betaaloptie zijn. Hield je tot nu toe de biep-biep-biep-betaald-boot af, bijvoorbeeld omwille van de kosten verbonden aan een betaalterminal? Dan word je nu ook gedwongen om de stap te zetten. Het besluit om elektronische betalingen verplicht aan te bieden geldt wel degelijk voor alle ondernemingen.
De term “onderneming” wordt bovendien heel ruim gedefinieerd. Het gaat om alle natuurlijke personen of rechtspersonen die duurzaam een economisch doel nastreven met inbegrip van hun verenigingen. In mensentaal betekent dit dat ook personen, overheden en verenigingen die betalingen ontvangen van klanten -bijvoorbeeld bij het beheer van een zwembad, bibliotheek of cultureel centrum- een elektronisch betaalmiddel moeten aanbieden.
Zelfs verenigingen zonder winstoogmerk kunnen als onderneming beschouwd worden. Verkoop je een goed of dienst op terugkerende basis met een economisch doel? Dan moeten jouw klanten ook elektronisch kunnen betalen. Als deze diensten exclusief voorzien zijn voor leden en met een statutaire doeleinde, valt deze verplichting weg.

Wat verstaat men onder elektronische betaling?

Het regeringsbesluit maakt definitief komaf met een minimumbedrag voor elektronische bedragen, dat in sommige zaken gehanteerd worden. Tegelijk verplicht het je niet om een betaalterminal te installeren Het begrip “elektronische betaling” wordt immers heel ruim geïnterpreteerd.
  • Debetkaart of krediet kaart (Bancontact, Visa, …)
  • Online betaalplatformen (Paypal, Mollie, …)
  • Smartphone apps (Payconiq, jouw eigen bankapp
  • Overschrijvingen
Het regeringsbesluit is ook heel duidelijk over wat niet als een elektronische betaling beschouwd wordt:
  • Betalingen in chequevorm (maaltijdcheques, ecocheques of andere cheques)
  • Betalingen in crypto- of virtuele munten (bitcoin en zijn varianten)
Met andere woorden: je beschikt over een brede waaier alternatieven met uiteenlopende prijskaartjes. Tegelijk hoopt de overheid dat het besluit tot meer concurrentie tussen payment providers zal leiden, zodat de prijzen zullen dalen. Dit moet het feit compenseren dat de regering geen akkoord bereikte voor fiscale stimuli om kleine zaken, vrije beroepen en verenigingen met veel kleine verrichtingen te compenseren voor de installatie van een betaalterminal.
Wil je zeker zijn dat je de juiste elektronische betaaloplossing kiest voor jouw onderneming of vereniging? Contacteer dan jouw dichtstbijzijnde PIA kantoor. Wij begeleiden je graag bij jouw beslissing.

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons