Juridisch

Gastblog Acerta: Wat verandert er voor de loonbonus cao 90?

Ruben Deferm
31 maart 2022
Wil je een loonbonus toekennen aan je medewerkers? Hou er dan rekening mee dat er nieuwigheden zijn voor de toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, ook wel gekend als de loonbonus. Sinds 22 februari 2022 is er een nieuwe cao 90/4, en ook de sociale partners brachten advies uit over de invulling van de loonbonus in de Nationale Arbeidsraad. Wat verandert er precies? We geven je een overzicht.

Wat is de loonbonus?

Je medewerkers motiveren om een collectief doel te behalen? Daarvoor kan je de loonbonus inzetten. Het is een fiscaalvriendelijke manier van verloning die je kan toepassen om al je medewerkers – of een specifieke groep van je onderneming – te belonen wanneer ze een collectieve doelstelling behalen. De toekenning van maximaal 3.558,00 euro (in 2022) wordt op RSZ-vlak niet beschouwd als loon. Het fiscaal vrijgestelde bedrag bedraagt dan weer 3.094,00 euro.

Welke doelstellingen komen (nu ook) in aanmerking?

De doelstellingen moeten duidelijk meetbaar en verifieerbaar zijn. Bovendien moet je ze op voorhand vastleggen, en moet het resultaat (het wel/niet behalen van de doelstellingen) onzeker zijn. Je moet dit dan vastleggen in een cao of een toetredingsactie. De doelstellingen kunnen een economisch of financieel karakter hebben, maar het kan ook breder gaan. En daar is nu meer duidelijkheid rond.
De sociale partners bevestigen expliciet een bredere waaier aan mogelijkheden:
  • acties rond je merkimago;
  • acties rond mobiliteit;
  • acties rond welzijn, hoewel doelstellingen rond arbeidsongevallen en absenteïsme slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten zijn;
  • ecologische doelstellingen;

Doelstellingen m.b.t. je merkimago

Ook doelstellingen die bijdragen aan het merkimago van je onderneming behoren tot de mogelijkheden.
Zo kunnen acties die de zichtbaarheid van je onderneming vergroten opgenomen worden in een bonusplan. Denk maar aan het deelnemen aan events en de organisatie van eigen events, alsook het versterken van de aanwezigheid in de media en op sociale media.

Mobiliteitsdoelstellingen

Wil je zachte mobiliteit motiveren bij je medewerkers via de toekenning van een loonbonus? Dan vereist de nieuwe cao nu een samenhangend geheel. De doelstellingen in verband met mobiliteit zijn enkel toegelaten indien er fietsvergoedingen worden toegekend aan medewerkers die de fiets gebruiken voor hun woon-werkverkeer.
Je zal een verklaring op eer, waarin staat dat je een fietsvergoeding toekent aan je medewerkers die de fiets gebruiken voor hun woon-werkverkeer, moeten bezorgen aan de FOD WASO.

Welzijnsdoelstellingen

Wil je doelstellingen rond het welzijn van je medewerkers vastleggen in een cao 90? Let op, doelstellingen rond arbeidsongevallen en absenteïsme zijn slechts onder bepaalde voorwaarden toegelaten.
Je kan wel andere doelstellingen rond het welzijn van je medewerkers opstellen. Enkele voorbeelden:
  • Acties om medewerkers in goede conditie te houden;
  • Acties op het gebied van stresspreventie;
  • Acties ter preventie van burn-out;
Voor alle welzijnsdoelstellingen moet je op eer verklaren dat er een preventieplan in de onderneming bestaat, en je moet jouw verplichtingen inzake welzijn op het werk effectief moet naleven.
Het globale preventieplan en het lopende jaaractieplan (zoals bepaald in de Codex over het welzijn op het werk) moeten nu ook, samen met de cao of de toetredingsakte, verplicht worden doorgestuurd naar de FOD WASO.

Ecologische doelstellingen

Je kan ook ecologische doelstellingen opstellen voor de cao 90. Denk maar aan het verhogen van het recyclingpercentage van afval of het verminderen van verbruiksgoederen zoals papier. Die ecologische doelstellingen dragen meteen bij aan hr-beleid.

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons