Btw

Tijdelijke versoepeling btw-aftrekmethoden op bedrijfswagens wordt verlengd.

Ruben Deferm
19 april 2022
Beroepsgebruik van jouw bedrijfswagen bepalen kan al enige tijd volgens 3 vast bepaalde methodes. Een van deze methodes, de semi-forfaitaire methode 2, wordt o.a. berekend a.d.h.v. woon-werkverkeer voor 200 veronderstelde werkdagen. Tijdens de COVID-pandemie zorgde de vele lockdowns voor een stuk minder tot bijna geen woon-werkverkeer van medewerkers. Hierdoor was de semi-forfaitaire methode ineens een pak nadeliger voor de werkgevers. Om deze benadeling recht te trekken, heeft men voor kalenderjaar 2020 al enkele versoepelingen aangebracht. Deze worden nu verlengd voor de btw-aftrek van het kalenderjaar 2021. Ontdek hieronder uitgebreid hoe de regeling in zijn werk gaat.

Gemengd gebruikte bedrijfswagens: 3 methoden btw-aftrek

U kent het ongetwijfeld. U koopt goederen aan voor jouw bedrijf, maar gebruikt deze ook privé. Hoeveel btw kan u nu aftrekken? Sinds 2011 is de btw-aftrek voor deze gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen onderworpen aan strenge regels. Zo is de aftrek van de btw die betaald is voor het bedrijfsmiddel, enkel toegestaan op het deel ‘beroepsgebruik’.
Bij bedrijfswagens kan u dit beroepsgebruik bepalen a.d.h.v. 3 methoden. Elke methode heeft op zijn beurt een aantal gekoppelde voorwaarden.

Methode 1: op basis van de werkelijk gereden beroepskilometers

Maximaliseert jouw btw-aftrekmogelijkheden, maar vormt administratief de grootste uitdaging. Elke beroepsmatige rit moet worden gedocumenteerd. Zo zal een volledige rittenadministratie zicht geven op de hoeveelheid mogelijke btw-aftrek.
Opgelet! Zelfs als jouw beroepsgebruik meer dan 50% bedraagt, kan jouw btw-aftrek nooit deze 50% overstijgen.

Methode 2: een semi-forfaitaire methode

Wordt berekend a.d.h.v. jouw woon-werkverkeer voor 200 veronderstelde werkdagen. (de afstand van jouw woonplaats tot jouw tewerkstelling wordt namelijk beschouwd als privégebruik). Met hierbij een forfait van 6.000 km voor de overige privéverplaatsingen.
Formule: 1- ((200 dagen x afstand woon-werkverkeerd x2 + forfait van 6.000 privé-kilometers) / totaal aantal kilometer op jaarbasis) x 100 = jouw btw-aftrek percentage
Methode 2 is combineerbaar met methode 1. (Keuze per bedrijfswagen)

Methode 3: gebruik van het algemeen forfait van 35%.

Is forfaitair en dus niet onderworpen aan een rittenadministratie. De btw is forfaitair aftrekbaar t.b.v. 35%. Indien je kies voor deze methode, moet je deze 4 kalenderjaren toepassen. Methode 3 is ook niet combineerbaar met methode 1 of 2. (Gevolg: dit moet worden toegepast op alle bedrijfswagens tegelijk.)

Versoepelingen: verlengd voor kalenderjaar 2021

Hanteerde je in 2020 nog de semi-forfaitaire methode 2? Dan had je gedurende kalenderjaar 2020 de optie om tijdelijk over te stappen naar de forfaitaire methode 3. Dit kon zonder vast te hangen aan de verplichte 4 kalenderjaren van methode 3. In de circulaire van maart 2022 werd dit opnieuw toegestaan voor kalenderjaar 2021. Je kan dus met terugwerkende kracht jouw methode van kalenderjaar 2021 nog wijzigen van 3 naar 2.
Indien je dan in 2020-2021 tijdelijk het 35% forfait hebt toegepast, kan je op 01/01/2022 gewoon weer overstappen naar de semi-forfaitaire methode 2. Ook nu vallen de 4 verplichte kalenderjaren in het kader van de toepassing van de forfaitaire methode 3 weg. Een 2de toegeving bood de mogelijkheid om methode 2 te combineren met methode 3 voor kalenderjaar 2020. Ook deze gunstmaatregel wordt verlengd voor kalenderjaar 2021.
De vele toegevingen en wijzigingen maken de btw-aftrek er niet makkelijker op. Stap naar jouw PIA kantoor in de buurt om samen met een btw-expert de optimale methode voor jouw bedrijf te bepalen.

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons