Btw

Verlaagde btw-tarief van 6% voor de afbraak en wederopbouw. Nieuwe regels vanaf 1 januari 2024.

Glenn Vanhemelrijck
23 oktober 2023
Voldoe je aan de juiste voorwaarden? Dan geldt al enkele jaren een verlaagd tarief van 6% voor de afbreek van een gebouw en de heropbouw van één of meerdere woningen.  Maar vanaf 1 januari 2024 gelden hiervoor nieuwe regels. Onze btw-expert Glenn van Hemelrijck zet alles voor je op een rijtje.

De algemene situatie tot en met 31 december 2023:

In de 32 centrumsteden:

Voor de afbraak van een gebouw en de heropbouw van één of meerdere woningen geldt al enkele jaren een verlaagd tarief van 6%. Dat 6% tarief geldt enkel voor particulieren en rechtspersonen en privéwoningen die in één van de 32 grootstedelijke gebieden gelegen zijn. Aan deze maatregel zijn geen sociale voorwaarden gekoppeld. Woningen aangekocht bij een bouwpromotor vallen niet onder deze maatregel.

In heel het land, inclusief de 32 centrumsteden:

In de context van de coronacrisis werd deze maatregel tijdelijk uitgebreid tot heel het Belgische grondgebied en dit van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023, mits het naleven van bepaalde sociale voorwaarden. De tijdelijke maatregel kan gebruikt worden door:
  • Particulieren die zelf hun enige en eigen woning laten bouwen met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200m².
  • Particulieren en rechtspersonen om het langdurig te verhuren in het kader van sociaal huisvestingsbeleid.
  • Wie aankoopt bij een bouwpromotor, indien deze woning:
    • door de koper, een particulier, wordt bestemd als enige en eigen woning en een maximale bewoonbare oppervlakte van 200m² heeft.
    • door de koper, een particulier of rechtspersoon, langdurig wordt verhuurd in het kader van sociaal huisvestingsbeleid.

De situatie vanaf 1 januari 2024

In heel het land, inclusief de 32 centrumsteden:

De specifieke maatregel voor de 32 centrumsteden wordt afgeschaft. De algemene regel is dat het 6% tarief voor de afbraak van een gebouw en heropbouw van woningen vanaf 1 januari 2024 overal in ons land op dezelfde manier zal gelden voor particulieren en rechtspersonen. Dit met volgende sociale voorwaarden:
  • Particulieren die zelf hun enige en eigen woning laten bouwen met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m2.
  • Particulieren en rechtspersonen die woningen laten bouwen om daarna langdurig te verhuren in het kader van sociaal huisvestingsbeleid.

Overgangsmaatregelen van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024

In heel het land, inclusief de 32 centrumsteden:

Wie een heropgebouwde woning aankocht bij een bouwpromotor (enige eigen woning max 200m² of langdurige verhuur in het kader sociaal huisvestingsbeleid) kan gebruikmaken van een overgangsmaatregel. Deze maatregel geldt op voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor de heropbouw van de woning is ingediend vóór 1 juli 2023 en dit voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot eind 2024.

In de 32 centrumsteden:

Er wordt ook een overgangsmaatregel voorzien voor particulieren en rechtspersonen die niet voldoen aan de sociale voorwaarden, maar op basis van de permanente regeling in de 32 centrumsteden wél konden genieten van het 6% tarief. Ook hier geldt de voorwaarde dat de omgevingsvergunning voor de heropbouw van de woning is ingediend vóór 1 januari 2024 en dit voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot eind 2024
Deze bijkomende overgangsmaatregel in de 32 centrumsteden heeft dus geen betrekking op aankopen bij bouwpromotoren, want die kwamen niet in aanmerking onder de permanente regeling in de 32 centrumsteden. De maatregel heeft wél betrekking op tweede verblijven of op projecten van ontwikkelaars en investeerders die panden aankochten met het doel deze nadien te verhuren voor andere doeleinden dan langdurig verhuren in het kader van sociaal huisvestingsbeleid.
Heb je na het lezen van dit artikel vragen of ben je niet zeker hoe het nu precies zit met jouw afbraak- en heropbouwproject? Contacteer de btw-specialisten van PIA Group via btwsupport@accountingteam.be. Zo ben je 100% zeker van 6% btw.

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons