Financiële audit

Heel wat bedrijven zien een financiële audit als een noodzakelijk kwaad, maar een onafhankelijke doorlichting kan heel wat nieuwe en interessante inzichten opleveren en is dus essentieel voor de goede werking van je onderneming. Bij PIA Group wordt elke accountancy-audit uitgevoerd door onpartijdige experts en volgens alle ethische en deontologische codes. Het resultaat? Een heldere analyse van je financiële status die zorgt voor meer vertrouwen, meer transparantie en meer zekerheid bij alle betrokken partijen.

Wat is een financiële audit?

Een financiële audit is een onafhankelijke controle van de economisch-boekhoudkundige documenten en verrichtingen van een onderneming om na te gaan in hoeverre de financiële cijfers een betrouwbaar beeld geven van de werkelijkheid. Een audit wordt uitgevoerd door een auditor – een onafhankelijke expert zoals de adviseurs van PIA Group – en kan worden toegepast op de volledige onderneming of op specifieke deelprocessen.

Waarom een financiële audit laten uitvoeren?

Voor grotere ondernemingen is een audit verplicht, voor kleinere tot middelgrote organisaties voorlopig nog niet. Waarom zou je als KMO dan toch op eigen initiatief een audit laten uitvoeren?
PIA Group raadt regelmatige en systematische onafhankelijke audits aan omdat ze een onmisbare tool zijn om eventuele fouten op te sporen én om te controleren of de financiële cijfers van je organisatie wel een betrouwbaar beeld geven van de werkelijkheid. Dat kan handig zijn om na te kijken of alle financiële activiteiten gebeuren conform de wettelijke normen en regels van het gebied waarin je onderneming actief is, maar het kan ook nodig zijn om externe belanghebbenden zoals potentiële investeerders, kredietverstrekkers of overnemers gerust te stellen.
Bovendien kan een audit ook voor jou als bedrijfsleider interessante informatie opleveren. Zo kan je op basis van de inzichten uit een financiële audit je beleid bijsturen en de groei van je onderneming op een gerichte manier vormgeven.

Hoe verloopt een financiële audit?

Om te kunnen beoordelen of financiële overzichten onjuistheden bevatten, verzamelen de experts van PIA Group tijdens een financiële audit zo veel mogelijk informatie: van financiële staten tot jaarrekeningen en andere boekhoudkundige documenten. Die informatie wordt grondig gecontroleerd, en op basis van die controle stellen onze financieel experts een onafhankelijk auditrapport op. Daarin vind je een samenvatting van alle bevindingen van de auditor, waaronder eventuele essentiële problemen en materiële onjuistheden, interne verbetermaatregelen en meer.

Controle van de jaarrekening.

Eén van de hoofdactiviteiten van onze interne bedrijfsrevisoren is de controle van de – al dan niet geconsolideerde – jaarrekening. Hierbij analyseren onze experts de jaarrekening van je onderneming en waken ze erover dat het document een juist beeld schept van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van je bedrijf. Zo beschermen ze de betrouwbaarheid van je financiële verslaggeving naar alle gebruikers en belangengroepen toe en kunnen ze eventuele onregelmatigheden snel opsporen.

Tussenkomst bij key moments.

De audittechnieken die gebruikt worden voor de controle van de jaarrekening kunnen ook een enorme meerwaarde betekenen op andere strategische momenten in de levenscyclus van je vennootschap. De experts van PIA Group kunnen je onder meer bijstaan om verstrekte gegevens bij kapitaalsverhogingen, fusies en consolidaties op een objectieve manier te controleren en beoordelen. Zo weet jij altijd exact waar je staat en maak je belangrijke beslissingen altijd op basis van betrouwbare informatie.

Due diligence.

Je zaak overdragen of zelf een bedrijf overnemen? PIA Group stelt in geen tijd een gedetailleerd due diligence-rapport op zodat de kopende partij alle correcte informatie ontvangt. Onze onpartijdigheid als bedrijfsrevisor garandeert dat zowel sterke als zwakke punten objectief worden weergegeven.

Consolidatie.

Ook als je meerdere ondernemingen financieel wil samenvoegen, staat PIA Group voor je klaar. Onze experts zorgen voor een nauwgezette geconsolideerde balans en resultatenrekening die een correct overzicht bieden van het financiële reilen en zeilen van je vennootschap.

Interne audit.

De vinger aan de pols houden is vaak dé sleutel tot succes. Wil je op eigen initiatief een interne audit laten uitvoeren? Onze ervaren experts kunnen met hun grondige financiële en economische doorlichtingen risico’s blootleggen, knelpunten in kaart brengen en meteen aanbevelingen doen voor verbeteringen.

Waardebepaling

Of het nu voor een herstructurering is, een overname of een buy-out: vóór je onderhandelt, moet je weten hoeveel je onderneming écht waard is. De experts van PIA Group zorgen voor een correcte waardebepaling van je vennootschap op basis van vaste, onafhankelijke berekeningsmodellen.

Onze kantoren

Ontdek alle kantoren

Meer weten over onze diensten?

We helpen je graag verder.

Contacteer ons